Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

villaine
7623 3929 600
Reposted fromPoranny Poranny viaMezame Mezame
villaine
8049 9eb5
villaine
3015 dc4a 600
Kiedyś to będzie.
Reposted fromdobry dobry viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
1836 dca1 600
Reposted fromvivre1 vivre1 viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
9274 9549
Reposted fromFero Fero viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
villaine
7877 34bc 600
3597 5b90 600
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality

May 30 2018

villaine
3239 d01c 600
Reposted fromfungi fungi viashowmetherainbow showmetherainbow
0128 da26

jayjaysingh:

daveandjadeotp:

jetgreguar:

i’ve been comprimised 

i laughed for about 349583492547252 years

I’ve waited 2 years for this post to hit my dash again. Totes worth it

villaine
0617 9380
Reposted frompiehus piehus viaBabson Babson
villaine
1377 36e5 600
Reposted fromcalifornia-love california-love viabelatrix belatrix
villaine
0896 b95b
Reposted fromseaweed seaweed viatobecontinued tobecontinued

April 29 2018

villaine
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
villaine
Samotni ludzie nie lubią słuchać o związkach. To tak, jakbyś przyniosła piwo na spotkanie AA.
— Callie Torres
Reposted fromwarkocz warkocz viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
4166 b5a0 600
Reposted fromtworcze tworcze viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
9162 c599 600
Reposted fromkaiee kaiee viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
villaine
Posiadanie miękiego serca w tym okrutnym świecie jest odwagą, nie słabością.
villaine

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaJestemBogiem JestemBogiem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl