Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

villaine
4051 7302
Reposted fromvandalize vandalize viaimpressive impressive
villaine
Kaplica czaszek, Polska.
Reposted fromszszsz szszsz viapl pl
villaine
8249 1a63
Reposted from777727772 777727772 viadead-zireael dead-zireael
villaine
villaine
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaorchis orchis
villaine
villaine
Reposted fromFlau Flau viadead-zireael dead-zireael
villaine
2200 ba3c
Reposted fromstormymind stormymind viadusielecc dusielecc
3268 87e1

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi viaczinok czinok
7606 3bdd 600
4023 1d4e
Reposted fromturquoise turquoise viaczinok czinok
4934 0066
Reposted fromsunlight sunlight viadusielecc dusielecc
villaine
2875 3090
Reposted fromGIFer GIFer viaRedHeadCath RedHeadCath
villaine
villaine
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
villaine
villaine
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
9778 cb75 600
Reposted fromopticculture opticculture viaMezame Mezame
villaine
9592 557b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl