Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

villaine
Wydaję się być nie taką najgorszą dziewczyną. Mam mnóstwo wad, ale również coś tam w sobie dobrego. Często popełniam błędy, ale jednak mam jakieś pojęcie o życiu. Na świecie jest tyle fantastycznych, dobrych ludzi, ale moje zainteresowanie skupi się zawsze na kimś zupełnie przedziwnym. Na kimś, kto nie tyle mnie interesuje sam w sobie, co zaciekawi mnie jego pokrętna osobowość. I zamiast się wycofać w odpowiednim momencie, to brnę zupełnie głupio, żeby zobaczyć czy mam racje, czy dobrze odgadłam zagadkę. Kontynuuję wszystko, tylko po to żeby nocami analizować profil psychologiczny takiego przypadku i odgadywać "co autor miał na myśli" mówiąc swoje skomplikowane monologi. Przesiąknięta jestem psychologią na wskroś, ale bezsprzecznie we krwi mam umiejętność pakowaniem się w kłopoty i wchodzeniem w różne skomplikowane sytuacje, tylko po to żeby zobaczyć co będzie dalej. Myślałam, że może dorosłość mnie czegoś nauczy. Albo chociaż doświadczenie. Ale gdzie tam. Lat przybywa, a ja? Jestem coraz głupsza.
— Aleksandra Steć
villaine
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
villaine
2009 e397 600
Reposted frompiehus piehus viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
0744 0193
Reposted fromprblms prblms viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
villaine
I taką wodą być,
co otuli ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy twym łóżku stać.
— Happysad, Taką wodą być
villaine

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
villaine
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
villaine
6124 478b 600
Reposted fromtfu tfu viaVeryFuckingNice VeryFuckingNice
villaine
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
villaine
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
villaine
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaMezame Mezame
villaine
Pozwolę chodzić po mojej głowie tylko Tobie.
villaine
9719 ced2
Reposted fromsaku saku viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamyfuckingreality myfuckingreality
villaine
piesel
villaine
villaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl