Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2018

villaine
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
villaine
Samotni ludzie nie lubią słuchać o związkach. To tak, jakbyś przyniosła piwo na spotkanie AA.
— Callie Torres
Reposted fromwarkocz warkocz viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
4166 b5a0 600
Reposted fromtworcze tworcze viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
9162 c599 600
Reposted fromkaiee kaiee viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
villaine
Posiadanie miękiego serca w tym okrutnym świecie jest odwagą, nie słabością.
villaine

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
nie umiem rozmawiać z ludźmi, budować relacji, czasem czuję się jakbym nie należała do tego gatunku.
villaine
najpierw coś spierdolę a później chcę cofnąć czas. no po prostu kurwa klasyka.
Reposted frommeowl meowl viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
8792 f184
Reposted fromxawery xawery viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine

Przecież mnie znasz - mam swoje nerwy, pękam jak struna.

— Miuosh
Reposted fromhasz hasz viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaJestemBogiem JestemBogiem
0656 5b60
Reposted fromLittleJack LittleJack viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
1255 7bfe
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
villaine
9316 bf2a 600
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viaJestemBogiem JestemBogiem
villaine
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
villaine
5609 41a6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaJestemBogiem JestemBogiem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl