Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

villaine
5485 e4f5
Reposted bynvm nvm

August 17 2017

villaine
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
villaine
0326 3e6c

feeding little birds
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viagket gket
villaine
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
villaine
Nie umiem mówić wprost o tym, czego potrzebuję.
Reposted fromjeszczenie jeszczenie
villaine
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
6740 5b53
Reposted fromamatore amatore viaoutline outline
villaine

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
villaine
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
villaine
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viajeszczenie jeszczenie
5693 ada9 500
Reposted fromsexypretty sexypretty viajeszczenie jeszczenie
villaine

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viapomsa pomsa
villaine
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viamowmihou mowmihou
villaine
villaine
villaine

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną  se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną sekundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś  szep­tem: "cholera, bra­kuje mi jej".

villaine
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viasmokingtime smokingtime
villaine
3266 b47c
Reposted fromsheismysin sheismysin viasmokingtime smokingtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl